Buro

Leo Dijkstra 
Landschapsspecialist – directeur

Tido Dijkstra
Junior landschapsontwerper

Anneke Oostra
Projectleider/ondersteuning


Naast de projecten zetten wij onze kennis ook in bij verschillende kwaliteitsteams, adviescommissies en docentschap.

Kwaliteitsteam

Lid van:
Erfgoedcommissie gemeente Midden-Groningen

Libau adviescommissie voor de omgevingskwaliteit voor Groningen en Drenthe

Adviescommissie

Lid van:
Kerkhovencommissie SOGK

Docentschap

Cursus Noordergraf


Limaatschap


Op onze werkzaamheden is de DNR 2011 van toepassing. Deze is te raadplegen via de website van de BNA.

Algemene voorwaarden DTPL.