Subsidieaanvragen

Bij gemeentelijke of rijksmonumenten kunnen soms in aanmerking komen voor subsidie. Ook is er in sommige gevallen provinciale subsidie beschikbaar. Voor de rijksmonumenten kennen we de SIM subsidie. De Sim-subsidie werd voorheen Brim-subsidie genoemd.

Het is een financiële ondersteuning voor het in stand houden van rijksmonumenten. Ook het reguliere onderhoud van groene rijksmonumenten of groene delen van rijksmonumenten is subsidiabel. Wij kunnen voor u de mogelijkheden voor subsidie onderzoeken en begeleiden.