Dijkverbetering Lauwersmeerdijk-Vierhuizergat

Voor het project ‘ Dijkverbetering Lauwersmeerdijk-Vierhuizergat’ heeft DTPL een inventariserend onderzoek uitgevoerd naar de cultuurhistorische en landschappelijke waarden van deze zeedijk.

De zeedijk tussen de R.J.Cleveringsluis in Lauwersoog en Vierhuizen vormt onderdeel van een brede dijkring liggend in de provincies Friesland-Groningen en betreft een circa 9 kilometer lange dijk.

De huidige dijk binnen het plangebied heeft een kenmerkende vorm en inrichting conform de vele zeedijken binnen de provincie. De groene dijken die vaak op delen worden begraasd door schapen dragen bij aan een kenmerkend kustbeeld. De overgang van de dijk naar de zee is, afhankelijk van de ligging en stromingen, ingericht als kwelder.

Analysekaart Lauwersmeerdijk


Opdrachtgever:
Waterschap Noorderzijlvest
Samenwerking:MUG e.a.
Locatie:Zeedijk Lauwersmeerdijk – Vierhuizergat
Jaar van oplevering:2018
Jaar van uitvoering:start 2023

Meer informatie over het hele project is te vinden via de website van de dijkversterking.