Tuinhistorisch onderzoek Boeremapark

Middenin het dorp Haren ligt het mooie Burgemeester Boeremapark. Het park is aangelegd in 1935-1936 en is aangewezen als gemeentelijk monument. In tegenstelling tot gebouwde monumenten is er bij groene monumenten altijd dynamiek. De beplanting groeit en door het gebruik slijt het park. Daarnaast worden er in de loop der jaren steeds andere (gebruiks)eisen gesteld.

Aanleiding voor het uitvoeren van een tuinhistorisch onderzoek waren een aantal actuele beheer- en onderhoudsvragen die bij dit park speelden.

Aan de hand beeldmateriaal en documenten uit het archief zijn de historische uitgangspunten van het ontwerp en de aanleg beschreven.
Ook zijn de ontwikkelingen die het park door de loop der tijd heeft doorgemaakt in kaart gebracht en geanalyseerd.

Op basis van de onderzoeksresultaten is een advies opgesteld die handvaten biedt voor het verdere beheer en onderhoud van het park met behoud van de cultuurhistorische waarden van dit groene erfgoed.

Uitzicht over de vijver in Boeremapark
Opdrachtgever:Gemeente Groningen
Locatie:Burgemeester Boeremapark in Haren
Jaar van oplevering:2021