Tuinhistorisch onderzoek kerkhof Garnwerd

Het kerkhof in Garnwerd is sinds 2005 aangewezen als een rijksmonument. In tegenstelling tot gebouwd erfgoed is het groene erfgoed voortdurend aan verandering onderhevig. Naast grafmonumenten zien we op een kerkhof vaak bomen en heesters staan. Deze bomen vormen vaak een belangrijke groene hoofdstructuur van het kerkhof.

Het tuinhistorisch onderzoek geeft inzicht in de ontstaansgeschiedenis en de ontwikkelingen van het kerkhof in relatie tot de nog aanwezige historische elementen.

Aan de hand van oud beeldmateriaal en historische kaarten zijn de ontwikkelingen door de tijd heen onderzocht en in kaart gebracht.

Het kerkhof in Garnwerd heeft nog veel historische elementen. De hoofdopzet bestaande uit het gazon met de verschillende sierheesters en bomen omzoomd door een smeedijzeren hekwerk is nog grotendeels intact en vormen daarmee de kernwaarden van het terrein. Ook is nog een deel van de oude padenstructuur zichtbaar.

Op basis van de resultaten en waardering van de historische elementen is een advies opgesteld voor het beheer en de verdere planvorming van het kerkhof.

Opdrachtgever:Stichting Oude Groninger Kerken
Locatie:Kerkhof te Garnwerd
Jaar van oplevering:2022