Functieverandering boerderij Drenthe

In samenwerking met VDP architecten hebben we een schetsontwerp gemaakt voor de terreininrichting van een boerderij in Drenthe.

Schetsontwerp voormalige boerderij Drenthe

Het betreft een boerderij annex voormalige manege die zal worden verbouwd tot woonhuis. Een deel van de opstallen wordt verwijderd en het erf zal in lijn daarmee ook worden ingericht.
Om inzicht te krijgen in de waardevolle elementen en onderdelen van dit terrein is een tuinhistorsch onderzoek uitgevoerd. Naast het vaststellen van de cultuurhistorische waarden is het terrein ook geanalyseerd in de omliggende landschappelijke context.

Op basis hiervan is een schetsontwerp voor de terreininrichting opgesteld waarin een advies is gegeven voor toekomstige ontwikkelingen.

Bij dit project is gebruik gemaakt van 3D foto- en videomontage om het schetsontwerp te visualiseren.

3D videomontage schetsontwerp