Voormalige boerderij Gelderland

Een voormalige boerderij in Gelderland wordt omgevormd tot een woonhuis voor mensen die zorg nodig hebben. Een passende terreininrichting hoort daarbij, samen met VDZ architecten werken we hier aan de planvorming.

Op veel plaatsen in het land transformeren panden en boerderijen naar zorginstellingen. Voor een locatie in Gelderland is er eveneens een dergelijk onderzoek gaande. Dit schetsontwerp van de terreininrichting maakt onderdeel uit van de transformatie en uitbreiding van het bestaande gebouw.

Op basis van een historisch tuinonderzoek is er een beschrijving gemaakt van de cultuurhistorisch waardevolle elementen binnen het terrein. Deze elementen zijn meegenomen in het uiteindelijke schetsontwerp van het totale terrein.

Schetsontwerp terreininrichting

Bij dit project is gebruik gemaakt van een 3D fotomontage om het schetsontwerp te visualiseren. De basis hiervoor is geleverd door VDZ Architecten.