Herstel slingertuin Huize Tocama & ontwerp terreininrichting Tocamaheerd

‘Huize Tocama’ en omliggend terrein (samen Tocamaheerd) kent een rijke geschiedenis. Met name de oude slingertuin (Vlaskamp) rondom huize Tocama zal in ere worden hersteld. Daarnaast worden op het terrein rondom de oude boerderij diverse invullingen gerealiseerd, zoals: een ontwikkelcentra van Vakland Het Hogeland, speeltuin, beeldentuin en parkeervoorzieningen. Voor meer informatie kijk op de website van Tocamaheerd

DTPL is gevraagd om een tuinhistorisch onderzoek naar de slingertuin uit medio 1880 van de bekende tuin- en landschapsarchitect Gerrit Vlaskamp (1834 – 1906) uit te voeren. Op basis daarvan moet een reconstructieplan voor deze tuin worden gemaakt. Daarnaast moet voor het omringende terrein een ontwerp worden gemaakt. In dit project werken we samen met Heldergroen Advies en Bureau Benders.

Schetsontwerp terreininrichting (september 2023)