Herstelplan kerkhof Woltersum

Op het kerkhof in Woltersum staan veel essen, die besmet zijn met de essentaksterfte. De laatste jaren werden de essen steeds slechter en in het kader van de zorgplicht voor bomen heeft Stichting Oude Groninger Kerken de essen laten inspecteren. Het advies wat daaruit volgde was om de bomen te laten kappen om gevaar voor de omgeving te voorkomen.

Foto bomen kerkhof Woltersum

DTPL heeft, in opdracht van Stichting Groninger Kerken, een herstelplan gemaakt waarin gekozen is voor de vervanging van de essen door een diversiteit aan bomen. Hiermee wordt voorkomen dat bij een uitbraak van een nieuwe bomenziekte het hele bomenbestand wegvalt en draagt het bij aan een hogere biodiversiteit.

Maandag 20 maart 2023 is er een inloopbijeenkomst waarin u het herstelplan kan bekijken.
Locatie: Dorpshuis De Bongerd
Tijd: vanaf 20:00 uur