Studie uitkijktoren

De locatie van een uitkijktoren komt vrij precies. Voor het bepalen van de juiste hoogte maken we gebruik van een drone die we op de gewenste hoogte kunnen laten vliegen. Hiermee kunnen we precies bepalen wat het toekomstige zichtveld wordt vanaf de toren. Ruwe handschetsen zetten we vrij snel om in een 3D-model. Daarmee dwingen we onszelf voortdurend te schakelen tussen abstract- en detailniveau, waardoor we de technische uitvoerbaarheid inzichtelijk maken.