Terreininrichting ‘De Rollen’

De zone langs het Damsterdiep kende van oudsher verschillende functie’s van wonen, bedrijven tot zelfs grootschalige bedrijven en alle tussenvormen. De omvang van de gebouwen varieerde sterk al naar gelang de functie. Na 1850 verrees in toenemende mate handel en industrie in dit gebied. Op een braakliggend terrein grenzend aan het sluiscomplex is de wens een aantal wooneenheden te ontwikkelen. Hiervoor heeft DTPL meegewerkt aan het opstellen van de ruimtelijke onderbouwing en het terreinontwerp.

Daarbij is rekening gehouden met de ligging van het terrein in een ecologische verbindingszone.