Klimaatadaptatie

In Nederland verandert het klimaat, de temperaturen stijgen en er is meer kans op een extreme regenbui, op een hittegolf en op langere, droge periodes.  Door droogte daalt de bodem op sommige plekken in Nederland met in sommige gevallen veenoxidatie tot gevolg. De zeespiegel stijgt en er is meer kans op overstromingen.

Klimaatverandering heeft grote gevolgen voor de gezondheid, de leefbaarheid en de economie. Eigenlijk is bij al ons werk het klimaatadaptief werken een vanzelfsprekendheid. Door het ontwikkelen van nieuwe natuur, het toevoegen van extra bomen in stedelijk gebied en het verminderen van verharding kunnen wij ons steentje bijdragen.

Klimaatverandering heeft grote gevolgen voor de gezondheid, de leefbaarheid en de economie. Eigenlijk is bij al ons werk het klimaatadaptief werken een vanzelfsprekendheid. Door het ontwikkelen van nieuwe natuur, het toevoegen van extra bomen in stedelijk gebied en het verminderen van verharding kunnen wij ons steentje bijdragen. Voor verschillende projecten binnen de gemeente Groningen werken we aan de aanplant van extra bomen.

Voorbeeld voorstel herplant
Schetsontwerp Koplopersbos

Door de stad Groningen loopt de benedenloop van de Hunze. Een restant van een meanderende rivier die haar oorsprong heeft in Drenthe. Open hooilandjes en hier en daar singelbeplanting flankeren de loop. De randen van het gebied en solitaire erven zijn vaak beplant. Vanuit de klimaatdoelen van de gemeente Groningen is extra aanplant van bomen wenselijk. Op basis van historische gegevens en wensen vanuit de omgeving is het voorstel gedaan om extra bomen aan te planten.