Ontwerpend onderzoek

Voor een aantal grootschalige gebiedsontwikkelingen waarbij NNN en KRW doelen vertaald moeten worden in landschapsontwikkelingsplannen werken wij onder andere in opdracht van Prolander. Bij een landschapsontwikkelingsplan varieert het schaalniveau van zeer abstract naar gedetailleerd. Door middel van integraal ontwerpend onderzoek worden de plannen gemaakt van schetsontwerp tot uiteindelijk definitief ontwerp.

Voorbeeld van hoog abstractieniveau waarbij een gekanaliseerde beek op delen weer kan gaan meanderen.

Meer informatie over de gebiedsontwikkeling in het Zuidelijk Westerkwartier is te vinden op de website van Prolander.


Gerelateerde projecten