Stedelijke vernieuwing

In Nederland verandert het klimaat, de temperaturen stijgen en er is meer kans op een extreme regenbui, op een hittegolf en op langere, droge periodes. Door droogte daalt de bodem op sommige plekken in Nederland met in sommige gevallen veenoxidatie tot gevolg. De zeespiegel stijgt en er is meer kans op overstromingen. Klimaatverandering heeft grote gevolgen voor de gezondheid, de leefbaarheid en de economie.

Eigenlijk is bij al ons werk het klimaatadaptief werken een vanzelfsprekendheid. Door het ontwikkelen van nieuwe natuur, het toevoegen van extra bomen in stedelijk gebied en het verminderen van verharding kunnen wij ons steentje bijdragen. Voor verschillende projecten binnen de gemeente Groningen werken we aan de aanplant van extra bomen.

Op een van de bedrijfsterreinen in Groningen is er gezocht naar extra ruimte voor bomen en struweel. Hierbij kan de Hunze weer slingeren in een landschap zoals dat er 200 jaar geleden ook uit zag en kunnen de huidige gebruikers van het bedrijventerrein een wandeling maken.