Stedelijke vernieuwing

Onze fysieke leefomgeving bestaat uit bebouwd en onbebouwd gebied. Hier loopt landschap en stedenbouw naadloos in elkaar over. Soms in stedelijk gebied, op het platteland of in dorpskernen. Wij doen onderzoek naar de wenselijke of mogelijke ontwikkelingen op basis van praktische vragen en opdrachten.