Landschappelijk wonen

Door maatschappelijke veranderingen zien we een tendens dat er in toenemende mate agrarisch vastgoed vrij komt. Parralel daaraan zien we een toenemende woonwens in het landelijk gebied. Voor een aantal projecten hebben we onze bijdrage geleverd aan functiewijziging of landschappelijk inpassing van agrarische objecten.

Een voormalige boerderij in Gelderland wordt omgevormd tot een woonhuis voor mensen die zorg nodig hebben. Een passende terreininrichting hoort daarbij, samen met VDZ architecten werken we hier aan de planvorming.