Landschappelijk wonen

Door maatschappelijke veranderingen zien we een tendens dat er in toenemende mate agrarisch vastgoed vrij komt. Parallel daaraan zien we een toenemende woonwens in het landelijk gebied. Voor een aantal projecten hebben we onze bijdrage geleverd aan functiewijziging of landschappelijk inpassing van agrarische objecten.