Landschapsarchitectuur 

Ons Nederlandse landschap heeft een complex en lange geschiedenis achter de rug met natuurlijke en menselijke invloeden. Om een beeld te krijgen van de wording van het landschap beginnen we vaak met een soort biografie. Hierin wordt het ontstaan en de veranderingen van het landschap in beeld gebracht. Na deze stap volgt vaak een ontwikkelingsplan of een ontwerp.

Hiernaast een voorbeeld van een analysekaart waarbij de groenstructuren van een terrein in relatie tot de omgeving in kaart zijn gebracht.

Voorbeeld analyse groenstructuren

Gerelateerde projecten