Cultureel erfgoed

Het landschap heeft een lange en complexe geschiedenis achter de rug waarbij natuurlijke en menselijke processen een belangrijke rol speelden. In het huidige landschap zijn er veel van deze sporen terug te vinden. 
Vanuit de kennis die DTPL in huis heeft van landschapsgeschiedenis en de waardering van deze waardevolle elementen binnen ons landschap, voert DTPL veel projecten uit waarbij het aspect cultureel erfgoed een belangrijk onderdeel van de opdracht vormt.